Sự kiện: Táo quân

Thu hộ tiền tác quyền âm nhạc vẫn rối

Thu hộ tiền tác quyền âm nhạc vẫn rối

14:32 | 27/07/2017 | 0

Dự thảo nghị định liên quan luật Sở hữu trí tuệ yêu cầu chỉ được thu hộ tiền khi có...